Kraków. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny

"I like looking at the sky".
Beata's paintings will take you to the cosmic space of universe, full of joy of life and creation.


Text: Magda Huzarska - Szumiec
Photo: Grzegorz Kozakiewicz
Nr 01 (182) I 2020