Multipars Pictura, czyli Poliptyk Krakowski

Trwa praca nad nowym projektem artystycznym pt. Multipars Pictura, czyli Poliptyk Krakowski w ramach Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2021! Zapraszam do współpracy profesjonalnych artystów, a także amatorskich twórców z różnych środowisk.

Projekt Multipars Pictura, czyli Poliptyk Krakowski zakłada zaangażowanie mieszkańców Krakowa z różnych środowisk i w różnym wieku (w tym dzieci i młodzież) do wspólnej pracy twórczej, w efekcie której powstanie wieloczęściowa kompozycja malarska. Kompozycja ta nie będzie miała stałej formy, lecz systematycznie będzie modyfikowana i wzbogacana o nowe fragmenty. Również miejsce jej prezentacji będzie się zmieniać, tak aby idea mogła dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców i gości Krakowa.

Podczas pandemii COVID 19, w wyniku gwałtownej cyfryzacji społeczeństwa, codziennością stały się wideorozmowy, których mozaikowy widok inspirował autorów youtubowych nagrań, programów czy reklam telewizyjnych. W mediach społecznościowych ukazywały się filmy przedstawiające np. koncert łączący wysiłki kilkunastu muzyków, z których każdy grał indywidualnie ze swojego domu. W efekcie powstawała harmonijna mozaika dźwięków i obrazów. Były też np. filmy sportowe: osoba z wideo-okienka podawała piłkę w kierunku osoby znajdującej się w okienku powyżej, ta z kolei osobie po prawej itd. Fenomen mozaikowych filmów silnie unaocznił problem izolacji społecznej i potrzebę interakcji międzyludzkiej. Nie mogąc się spotkać i uścisnąć sobie dłoni, internauci stworzyli substytut fizycznej interakcji. Echa tego doświadczenia z pewnością długo pozostaną w świadomości społecznej. Naturalnym jego następstwem wydaje się więc przeniesienie go na grunt artystycznych działań w realnej przestrzeni, kiedy to sumą indywidualnych działań będzie wspólne, namacalne dzieło.

Stąd pomysł na stworzenie wielkoformatowego i wieloczęściowego malowidła składającego się z ok. 150 obrazów malarskich. 
Do współpracy nad nim zaproszeni są różni autorzy (zarówno artyści jak i osoby nieprofesjonalne, młodzież, dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami).

Włączenie do programu przedstawicieli różnych środowisk i różnych pokoleń da możliwość wymiany doświadczeń zarówno w wymiarze społecznym jak też w wymiarze artystycznym. Ideą projektu jest więc spotkanie i artystyczna współpraca różnych środowisk krakowskich. Finalna kompozycja została tak zaprojektowana, aby każda współtworząca ją osoba mogła wyrazić się twórczo, bez ograniczeń formalnych czy stylistycznych, mając do dyspozycji niezbędne materiały i przybory. Projekt kładzie nacisk na równość, tolerancję, brak hierarchizacji ze względu na wiek, doświadczenie artystyczne itp. Dodatkowo do współpracy zaangażowane zostaną krakowskie instytucje i organizacje, z którymi konsultowane będą metody pracy z ich podopiecznymi. 

O dynamice projektu stanowi również to, że Poliptyk prezentowany będzie w różnych punktach Krakowa (galeriach sztuki, szkołach, kawiarniach itp.) i w zmieniających się aranżacjach. Każda z prac stanowiących fragment malowidła będzie stworzona z uwzględnieniem zasady kontynuacji, tak aby niezależnie od swojego miejsca w kompozycji zawsze “pasowała” do sąsiednich prac.

Uatrakcyjnieniem ekspozycji będzie ukryta tożsamość autorów poszczególnych obrazów. Uczestnicy będą poproszeni o niesygnowanie swoich prac na przodzie, lecz na odwrocie. Dzięki temu oglądający Poliptyk będą mogli zabawić się w odgadywanie autorów, kiedy to w jednym rzędzie zawisną przykładowo prace znanych krakowskich artystów obok prac dziecięcych.

Pomysł na to przedsięwzięcie jest niejako kontynuacją, czy też rozwinięciem mojej pracy artystycznej z okresu 2015 -17. Stworzyłam wówczas cykl obrazów zatytułowany “Przyciąganie”, na który składały się prace malarskie na płótnie, prezentowane w nietypowym układzie poliptyków. Nietypowym, gdyż każdy obraz z tej serii był tak zakomponowany, aby idealnie pasować do innego obrazu z tego zbioru. Prace mogły być dowolnie obracane i układane w różnych wariantach, zawsze tworząc spójną całość. Indywidualnie, każda praca mogła być niezależnym obrazem abstrakcyjnym, jednak w zestawieniu z kolejnymi płótnami fragmenty te nabierały innego kontekstu, kształtui znaczenia, zmieniając nasz punkt widzenia. 

Zakładając, że sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie, w ramach projektu zaplanowane jest kilka spotkań warsztatowych, podczas których autorzy obrazów sładających się na poliptyk, będa mogli skorzystać ze wskazówek profesjonalnego artysty plastyka. Ponadto każdej nowej odsłonie Poliptyku towarzyszyć będzie uroczysty wernisaż z udziałem autorów prac oraz zaproszonych gości.

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Kliknij, by dowiedzieć się wiecej.

Zobacz wszytskie aktualności!

Projekt realizowany ze środków pochądzych ze "Stypendium Twórczego Miasta Krakowa".