Matter of drawing - exhibition catalogue

Text: Michał Baca, Agnieszka Wozowicz
Kraków, X 2022